TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İzmir Yöresinin Aktif Tektoniği ve 17-21 Ekim 2005 Sığacık Depremleri

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Selim Ozalp ozalps@yahoo.com Ahmet Umran Doğan dogan@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası