TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Orhanlı (Tuzla) Fay Zonundaki Jeolojik-Jeomorfolojik Belirteçler ve Odak Mekanizma Çözümünün Karşılaştırılması: Batı Anadolu’da KD-Uzanımlı Doğrultu Atımlı Fayların Reaktivasyonu

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası