TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Karacasu Çapraz Grabeni (Batı Anadolu) Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Sedimantolojisi

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Sanem Açıkalın sanemacikalin@gmail.com Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası