TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Bey dağları Otoktonunun Orta-Kuzey Bölümünde (Elmalı-Çamlıdere Arası) Üst Kretase Karbonatlarının Planktonik Foraminifer, Bentonik Foraminifer ve Rudist Biyostratigrafisi, Batı Toroslar

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Bilal Sarı bilal.sari@deu.edu.tr Sacit Ozer sacit.ozer@deu.edu.tr Kemal Taslı ktasli@mersin.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası