TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Pontidler; Tanımı, İç Ayırtları, Tektonik Düzenlenimi ve Anlamı: Kuzey Anadolu’nun Mesozoyik Evrimi

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazar
Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası