TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Toros-Anadolu Kıtacığı ve Yakın Çevresinin Geç Neoproterozoik Evrimi

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Semih Gürsu semihgursu@gmail.com Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr Hüseyin Kozlu huseyinkozlu@gmail.com Necati Turhan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası