TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kuzeybatı Anadolu'da Eosen Magmatizması ve Metamorfizması - Olası Eosen Magmatik Yayı ile İlgili Veriler

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Aral Okay okay@itu.edu.tr Muharrem Satır satir@uni-tuebingen.de
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası