TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcaada-Midilli Adası ve Antalya) Sahillerinde Gözlenen Güncel, Renkli Bentik Foraminiferlerin Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Hüseyin Yalçın yalcin@cumhuriyet.edu.tr Ibrahim Engin Meriç ienginmeric@hotmail.com Niyazi Avşar avsarn@cu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası