TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Mersin Açıklarındaki Şelf Sedimanlarından (Doğu Akdeniz) Pleyistosen-Holosen Yaşlı Üç Yeni Ostrakod Türü: Bathycythere mediterranea n. sp., Cytheropteron grossoalatum n. sp. ve Krithe mersinensis n. sp.

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Ibrahim Kadri Ertekin Cemal Tunoğlu tunay@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası