TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Denizli Bölgesi’ndeki (GB Türkiye) Oligosen Yaşlı Lagüner ve Denizel Çökellerin Mollusk, Foraminifera, Nannoplankton, Mercan ve Ostrakoda Biyostratigrafisi

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Fatma Gedik fatmagedik@yahoo.com Ayşe Aydın
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası