TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Batı Anadolu’daki Orta-Geç Eosen Mikrofosillerinin Stratigrafik ve Eskiortamsal Önemi

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Mehmet Serkan Akkiraz sakkiraz73@gmail.com Funda Akgün funda.akgun@deu.edu.tr Sefer Orçen orcensefer@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası