TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Davutlar Formasyonu’nun Kampaniyen-Mestrihtiyen Yaşlı Yeni Ostrakod Taksonları, Devrekani (Kastamonu)

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Cemal Tunoğlu tunay@hacettepe.edu.tr Ibrahim Kadri Ertekin
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası