TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Mühendislik Uygulamalarında Jeotekstillerin Kullanımı: Örnek Çalışmalar

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Ahmet Turan Arslan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası