TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YERBİLİMLERİNDE VERİ BANKACILIĞI

Bildiri Türü

Yazar
Ahmet Tuğrul Bayrak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası