TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇİNE ASMASİFİNDE (MENDERES MASİFİ) İKİ FELDSPAT VE GRANAT JEOTERMOMETRELERİNİN DENEŞTİRİLMESİ

Bildiri Türü

Yazarlar
Nejat Kun nejat.kun@deu.edu.tr Osman Ozcan Dora ozcan.dora@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası