TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KADEMELİ POMPA DENEYİ VERİLERİYLE SU TAŞIYAN BİRİMLERİN PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI

Bildiri Türü

Yazarlar
Yüksel Kemal Birsoy yuksel.birsoy@deu.edu.tr Nevin Karaoğlu nevin.karaoglu@deu.edu.tr
Güler Şahin
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası