TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇATAK TEKTONİK PENCERESİ

Bildiri Türü

Yazar
Ahmet Aktürk ahmet.akturk@polimetalmadencilik.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası