TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kuzeybatı Anadolu'da Triyas ve Jura Kayalarının Yeniden Değerlendirilmesi: OrtaTriyas öncesi - Erken Kretase Tektonik Evrimi Üzerine Sınırlamalar ve Öneri

Bildiri Türü

Yazar
Orhan Kaya
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası