TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİMAV OVASINDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN ARSENİK MARUZİYETİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Arsenik, bitki, insan sağlığı risk değerlendirmesi, Simav, toprak,Arsenic, edible plants, human health risk assessment, ingestion, Simav, plain.

Yazarlar
Begum Terzi
Orhan Gunduz
Sait C. Sofuoglu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası