TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇANKIRI İLİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KRİZOTİL VE TREMOLİT TÜRÜ ASBEST MİNERALLERİNİN KÖKENİ, DAĞILIMI VE BÖLGEDEKİ MALİGN MEZOTELYAMA VAKALARI İLE İLİŞKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çankırı, köken, krizotil, mezotelyoma, tremolit, Orta Anadolu,Central Anatolia, chrysotile, Çankırı, genesis, malignal mesothelioma, tremolite.

Yazarlar
Selahattin Kadir skadir@ogu.edu.tr Tacit Külah tacit.kulah@dpu.edu.tr Hülya Erkoyun herkoyun@ogu.edu.tr
Jennifer Huggett
Eşref Atabey esrefatabey@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası