TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’NİN ASBEST PROFİLİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Asbest profili, jeojenik (çevresel) asbest maruziyeti, endüstriyel (antropojenik) asbest maruziyeti,Asbestos profile, geogenic (environmental) asbestos exposure, industrial (anthropogenic) asbestos exposure.

Yazarlar
Bahattin Murat Demir bmuratdemir@gmail.com Sami Ercan samiercan@jmo.org.tr Mustafa Aktan mustiaktan@hotmail.com Harun Oztaşkın harunoztaskin@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası