TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAYA TUZU YERALTI MADENİNDEKİ TOZLARIN İŞÇİ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Maden, kaya tuzu, toz, işçi sağlığı,Mine, salt rock, dust, worker health.

Yazarlar
Seçil Ayanoğlu
Tahsin Aykan Kepekli aykanke@gmail.com
Fatma Toksoy Koksal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası