TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞAL YAPI TAŞLARININ İŞLETMELERİNDEN KAYNAKLANAN BAZI ÇEVRESEL SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Açık işletme, çevre sorunları, doğal yapı taşı, PM, Urfa Taşı,Pale Business, Environmental Problems, Natural Building Stone, PM, Urfa Stone.

Yazarlar
Ahmet Şimşek
Tuba Rastgeldi Doğan
Fatma Şebnem Kuloğlu Yüksel
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası