TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YOZGAT’TAKİ HALK ÇEŞMELERİNE AİT KİMYASAL PARAMETRELERDE MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İçme suyu, Mevsimsel değişim, Limit değer, Yozgat, Türkiye,Drinking water, seasonal changes, limit values, Yozgat, Turkey

Yazarlar
Serdar Deniz
Vugar Ali Türksoy
Lütfiye Tutkun
Servet Birgin Iritaş
Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası