TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KIRSAL BİR BÖLGEDE İÇMESUYU KALİTESİNİN YÜKSEK FLORÜR AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI: SARIM VE KARATAŞ KÖYÜ (ŞANLIURFA) ÖRNEĞİ, İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İçme suyu kalitesi, kırsal su temini, florür, dental florozis, yeraltı su kirliliği, Şanlıurfa,Drinking water quality, rural water supply, fluoride, dental fluorosis, ground water pollution, Şanlıurfa.

Yazarlar
Perihan Derin
Mehmet Irfan Yeşilnacar mirfan@harran.edu.tr
Ibrahim Bayhan
Metin Çalışır
Adnan Kirmit
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası