TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MARDİN-DARGEÇİT YÖRESİNDE ÜST KRETASEPALEOSEN YAŞLI GERMAV FORMASYONUNUN MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Arap Plakası, Germav Formayonu, Kil, Mineraloji, Sedimanter, XRD,Arabian Plate, Clay, Germav Formation, Mineralogy, Sediment, XRD.

Yazarlar
Adile Kübra Akman adilekbra@gmail.com Sema Tetiker sematetiker74@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası