TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ESKİŞEHİR CUNUDİYE BÖLGESİNDEKİ MİYO-PLİYOSEN KAYAÇLARININ ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eskişehir (Cunudiye Bölgesi), Miyo-Pliyosen, laminalı çamurtaşı, sedimantoloji,Eskişehir Cunudiye District, Mio-Pliocene, laminated mudstone, sedimentology.

Yazarlar
Orhan Yunus Kapan o.y.kapan@gmail.com Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com Sevinç Kapan sevinckapan_yesilyurt@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası