TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİVAS HAVZASI ORTA BURDİGALİYEN ÇÖKELLERİNDE PERİYODİK İKLİM DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN SEDİMANTOLOJİK VE PALEONTOLOJİK VERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Evaporit çevrimleri, nannofosil, eski-iklim, palinoloji, orbital zorlama,Evaporite cycles, nannofossils, paleoclimate, palynology, orbital forcing.

Yazarlar
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com
Nurdan Yavuz
Ayşegül Aydın ayseoloji@yahoo.com Ismail Omer Yılmaz ioyilmaz@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası