TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA-GEÇ PLEYİSTOSEN YAŞLI SARIKAVAK TUFALARININ (AFYON, GB-TÜRKİYE) PALEOORTAMSAL VE PALEOİKLİMSEL GELİŞİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Tufa, paleoortam, paleoiklim, Sarıkavak, GB-Türkiye,Tufa, palaeoenvironment, palaeoclimate, Sarıkavak, SW-Turkey.

Yazarlar
Ezher Tagliasacchi egulbas@pau.edu.tr
Mine Sezgül Kayseri-Ozer
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası