TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KONYA KAPALI HAVZASI MOLLUSCA TÜRLERİNE AİT FOSİLLERİN ESR ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Elektron Spin Rezonans (ESR), spektroskopik yarılma faktörü; ,mollusca fosilleri, paramanyetik merkez,Electron Spin Resonance (ESR), spectroscopic splitting factor; , mollusca shells, paramagnetic center.

Yazarlar
Mesut Isik
Ulku Sayin
Sevinc Kapan
Hulya Aydin
Gamze Ekici
Ahmet Demir Arif Delikan arifdeli@gmail.com
Hukmu Orhan
Birol Engin
Recep Tapramaz
Ayhan Ozmen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası