TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AKTOPRAK HAVZASI’NIN KUZEYDOĞUSUNDA YER ALAN GEÇ MİYOSEN YAŞLI ÇANAKTEPE FORMASYONUN KİL MİNERALOJİSİ (İÇ ANADOLU, TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Aktoprak Havzası, İç Anadolu, Messiniyen, Çanaktepe Formasyonu, alüviyal yelpaze, gölsel sedimanlar, kil mineralojisi,Aktoprak Basin, Central Turkey, Messinian, Çanaktepe Formation, alluvial fan, lacustrine sediments, clay minerals.

Yazar
Ali Gürel agurel@nigde.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası