TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SEYHAN-CEYHAN DELTASI’NIN PLIYO-KUVATERNER EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Seyhan-Ceyhan Deltası, Pliyo-Kuvaterner, Gastropoda, Bivalvia,Seyhan-Ceyhan Delta, Plio-Quaternary, Gastropoda, Bivalvia

Yazarlar
Yasemin Geze Kalanyuva
Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr Sevinç Kapan sevinckapan_yesilyurt@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası