TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TETİS GÜNEY ŞELFLERİNDE (TUNUS) EOSEN SIĞ DENİZEL KAYITLAR: İRİ BENTİK FORAMİNİFERLER (BAŞLICA ORTHOPHRAGMİNİDLER)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orthophragminidler, iri bentik foraminiferler, Eosen, El Garia Formasyon, Tunus,Orthophragminids, larger benthic foraminifera, Eocene, El Garia Formation, Tunisia.

Yazarlar
Ali Osman Yücel Ercan Ozcan ercanozcan034@yahoo.com
Kamel Boukhalfa
Mohamed Soussi
Aral I. Okay
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası