TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA PALEOZOYİK TABAKALARININ KORELASYONU: GSSPS, BİYO-OLAYLAR, ÇOKLU YAKLAŞIMLAR VE HATALAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orta Paleozoyik, korelasyon, stratigrafi, GSSP, çoklu yaklaşım,Mid-Palaeozoic, correlation, stratigraphy, GSSP, multi-proxy.

Yazar
Ladislav Slavik
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası