TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇ KRETASE’DE PLANKTONİK FORAMİNİFER EVRİMİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Geç Kretase, planktonik foraminifer, evrim, duraylı izotop paleoekolojisi, sera,Late Cretaceous, planktonic foraminifera, evolution, stable isotope paleoecology, greenhouse.

Yazar
Maria Rose Petrizzo
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası