TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİYOSTRATİGRAFİ VE PALEOCOĞRAFYA: SIĞ BENTİK ZONLARI NEO-TETİS VE DİĞER BÖLGELERDE NASIL UYGULARIZ?

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Paleojen, Neojen, iri bentik foraminifer, standart biyostratigrafi, paleobiyocoğrafya,Paleogene, Neogene, larger foraminifera, standard zonation, palaeobiogeography.

Yazar
Cesare Andrea Papazzoni
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası