TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA-GEÇ MİYOSEN BİRİMLERİNİN (SİLİFKE-ERDEMLİ/ MERSİN) STRONSİYUM İZOTOPİK, PETROGRAFİK VE OSTRAKOD BİYOSTRATİGRAFİSİ İNCELEMELERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ostrakod, biyostratigrafi, petrografi, stronsiyum izotopları, Mersin (G Türkiye),Ostracod, biostratigraphy, petrography, strontium isotopes, Mersin (S Turkey).

Yazarlar
Ümit Şafak Nusret Nurlu nusretnurlu@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası