TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EOSEN ÇAYRAZ FORMASYONU İRİ BENTİK FORAMİNİFERLERİNİN BİYOMETRİK ÖZELLİKLERİ (HAYMANA, ANKARA)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çayraz Formasyonu, Eosen, iri bentik foraminifer, biyometri, Haymana,Çayraz Formation, Eocene, benthic foraminifera, biometry, Haymana.

Yazarlar
Mesut Asil Seğmen asilsegmen@hotmail.com
Feyza Dinçer
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası