TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ARAP KARBONAT PLATFORMUNDA ÜST KRETASE RUDİST TOPLULUKLARININ STRATİGRAFİK VE COĞRAFİK DAĞILIMLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Arap karbonat platformu, rudistler, Üst Kretase, biyocoğrafya, karşılaştırma,Arabian carbonate platform, rudists, Upper Cretaceous, biogeography, comparison.

Yazar
Sacit Ozer sacit.ozer@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası