TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANKARA OFİYOLİTİK MELANJININ TANIMI ÜZERİNE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ankara mélanjı, Orta Anadolu, Geç Kretase,Ankara mélange, central Anatolia, Late Cretaceous.

Yazar
Bora Rojay brojay@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası