TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖKSUN OFİYOLİTİ VE ESENCE GRANİTOYİDİNİN JEOKRONOLOJİSİ, JEOKİMYASI VE TEKTONİK ÖNEMİ (KAHRAMANMARAŞ, DOĞU TOROSLAR)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ofiyolit, granitoyid, aktif kıta kenarı, Toroslar, Güney Neotetis,Ophiolite, granitoid, active continental margin, Taurides, Southern Neotethys.

Yazarlar
Gokçe Şimşek gokcesimsek01@gmail.com Osman Parlak parlak@cu.edu.tr
Istvan Dunkl
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası