TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DÜVERTEPE FAY ZONU’NUN KİNEMATİĞİ VE YEREL SİSMOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Düvertepe Fay Zonu, kinematik, sismotektonik, radyometrik tarihlendirme,Düvertepe Fault Zone, kinematics, seismotectonics, radiometric dating.

Yazarlar
Erdem Gündoğdu
Süha Ozden ozden@comu.edu.tr
Tolga Bekler
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası