TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TARİHSEL DÖNEM DEPREM VERİLERİ IŞIĞINDA İZMİR FAYI’NIN DEPREM AKTİVİTESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İzmir Fayı, tarihsel dönem depremleri, paleosismoloji,Izmir Fault, historical earthquakes, paleoseismology.

Yazarlar
Çiğdem Tepe cigdem.tepe@deu.edu.tr Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası