TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BÜYÜK MENDERES GRABENİ’NİNDE ROLLING-HINGE MODELİNE AİT İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çekirdek kompleksi, supra-detachment havza, rift havzası, rolling-hing modeli, Büyük Menderes Grabeni, Batı Anadolu,Core complex, supra-detachment basin, rift basin, rolling-hinge model, Büyük Menderes Graben, West Anatolia.

Yazarlar
Okmen Sümer okmen.sumer@deu.edu.tr Bora Uzel bora.uzel@deu.edu.tr Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası