TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SYM TABANLI MORFOTEKTONIK ANALIZ KULLANILARAK, TUZLA FAYI’ NIN SISMIK TEHLIKE DEĞERLENDIRILMESI, İZMIR, BATI ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Tuzla fayı, morfotektonik, aktif tektonik, uzaktan algılama, sismik tehlike,Tuzla fault, morphotectonic, active tectonic, remote sensing, seismic hazard.

Yazarlar
Semih Eski semih_esky@hotmail.com Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası