TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

FAY PARAMETRELERİ VE DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER İÇİN YENİ BİR PROGRAM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sismik risk analizi, jeolojik gözlem, deprem, fay türü, yüzey kırığı uzunluğu,maksimum yer değiştirme,Seismic risk analysis, geological observation, earthquake, fault type, surface rupture length, maximum displacement.

Yazarlar
Okmen Sümer okmen.sumer@deu.edu.tr Akın Alak akinelif24@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası