TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

URANYUM-SERİSİ YAŞ TAYİNİ ÇALIŞMALARI İLE GEÇ KUVATERNERDE’Kİ PALEODEPREMSELLİĞİN TESPİTİ: ÇERMİK-REŞADİYE TRAVERTENİ (KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ - KELKİT SEGMENTİ)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Uranyum-serisi yaş tayini, Çermik-Reşadiye, sırt tipi traverten, paleodepremsellik,Uranium-series dating, Çermik-Reşadiye, fissure-ridge travertine, paleoseismicity.

Yazarlar
Ramazan Kadir Dirik kdirik@hacettepe.edu.tr Ismail Aydoğdu
I.tonguç Uysal
Ezgi Ünal Imer
Halim Mutlu halimmutlu@ankara.edu.tr Galip Yüce galipyuce@gmail.com Volkan Karabacak karabacak@ogu.edu.tr Abidin Temel atemel@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası