TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GRAFİT ŞİSTLER İÇERİSİNDE AÇILAN GENİŞ ÇAPLI DEMİRYOLU TÜNELLERİNDE SIKIŞMA SORUNU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Tünel, grafit şist, sıkışma, sayısal analiz, deforme olmaz destek analizi,Tunnel, graphite schist, squeezing, numerical analysis, non-deformable support analysis.

Yazarlar
Evren Poşluk evrenposluk@gmail.com
Cemalettin Okay Aksoy
Mehmet Demirbilek mehmet.demirbilek@dpu.edu.tr
Kenan Oğul
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası