TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN AGREGA ÜRETİMİNDE KAYNAK KAYAÇ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Agrega, beton, agrega standartları, ultramafik kayaç,Aggregate, concrete, ultramafic rock, aggregate standards.

Yazarlar
Emre Çoşkun e.coskun@cimsa.com.tr
Kıvanç Zorlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası