TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YERSEL LAZER TARAMA VE İNSANSIZ HAVA ARACI İLE ELDE EDİLEN SAYISAL YÜZEY MODELLERİ ÜZERİNDE 3-BOYUTLU KAYA DÜŞME ANALİZLERİ: AKKÖY (ÜRGÜP) ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kaya düşmesi, sayısal yüzey modeli, TLS, İHA, 3-boyutlu analiz,Rockfall, digital surface model, TLS, UAV, 3-D analysis.

Yazarlar
Mutluhan Akın mutluhanakin@nevsehir.edu.tr Ismail Dinçer idincer@gmail.com
Ali Ozgün Ok
Ahmet Orhan ahmet.orhan@nevsehir.edu.tr
Müge K. Akın
Tamer Topal topal@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası